Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Preparat do plastiku

Plastik

Środek czyszczący 18,00 

Czyści elementy plastikowe w samochodzie

Opis i przeznaczenie

Środek czyszczący przeznaczony do pielęgnacji i czyszczenia elementów plastikowych w samochodzie. Preparat do plastiku stanowi doskonałe uzupełnienie pozostałych kosmetyków z linii Diamond Car Garage.

Sposób użycia

Nanieś niewielką ilość preparatu na ściereczkę i przecieraj zabrudzone miejsca aż do momentu zniknięcia plam.

Skład

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH208 Zawiera: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zobacz

Pozostałe produkty
Do góry