Polityka prywatności

Aby korzystać z naszej strony musisz zakceptować politykę prywatności oraz RODO.
czytaj więcej
Akceptuj Rezygnuj
Szyby

Szyby

Środek do czyszczenia szyb 16,00 

Środek przeznaczony do czyszczenia szyb w samochodzie. Nie pozostawia smug i widocznych zacieków.

Opis i przeznaczenie

Środek przeznaczony do czyszczenia szyb w samochodzie. Nie pozostawia smug i widocznych zacieków. Preparat Szyby stanowi doskonałe uzupełnienie pozostałych kosmetyków z linii Diamond Car Garage.

Sposób użycia

Nanieś niewielką ilość preparatu na ściereczkę lub bezpośrednio na szybę. Wypoleruj aż do uzyskania przejrzystości.

Skład

EUH 210 Karta charakterystyki dostępna na żądanie.
EUH208 Zawiera: 2-bromo-2-nitropropano-1,3-diol, mieszaninę poreakcyjną 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6] (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

Zobacz

Pozostałe produkty
Do góry